Jak czytać wyniki testów alergicznych z krwi i co one oznaczają?

Wyniki testów alergicznychTesty alergiczne z krwi są sposobem diagnozowania alergii. W przeciwieństwie do testów skórnych, które polegają na wprowadzeniu alergenu do skóry i obserwacji reakcji, testy z krwi mierzą poziom przeciwciał we krwi, które reagują na alergeny.

Typy przeciwciał

Testy alergiczne wykonywane z krwi mierzą poziomy przeciwciał klasy IgE. Są one produkowane przez układ odpornościowy w odpowiedzi na alergeny. IgE wiążą się z komórkami tucznymi w skórze, układzie oddechowym i przewodzie pokarmowym i powodują uwalnianie histaminy i innych substancji, które powodują objawy alergii.

Poziomy IgE

Wyniki testów alergicznych z krwi prezentowane są w postaci poziomu IgE specyficznego dla danego alergenu. Poziomy te mogą być wyrażone w kilku jednostkach miary, w tym kU/L (kilo unitów na litr) i klasy (np. klasa 0 do 6).

W zależności od laboratorium, wartości referencyjne (zakresy, w których poziomy IgE są uważane za normalne) mogą się różnić. Zazwyczaj, jeśli poziom IgE dla danego alergenu jest poniżej wartości referencyjnej, oznacza to, pacjent nie jest uczulony na ten alergen. Natomiast jeśli poziom IgE jest powyżej wartości referencyjnej, oznacza to alergię.

Interpretacja wyników

Interpretacja wyników testów alergicznych z krwi nie jest jednoznaczna. Dylemat diagnostyczny polega na wątpliwości czy poziom IgE powyżej wartości referencyjnej oznacza jednoznacznie alergię, czy jest jedynie wskazówką, że dany alergen jest potencjalnym czynnikiem uczulającym[1].

Ponadto ważne jest również rozważenie objawów klinicznych osoby badanej. W przypadku, gdy poziom IgE jest powyżej wartości referencyjnej, ale osoba ta nie doświadcza objawów alergii, może to sugerować, że poziomy IgE nie mają dla niej większego znaczenia.

Ograniczenia testów alergicznych z krwi

Warto pamiętać, że testy alergiczne z krwi mają swoje ograniczenia. Mogą dawać wyniki fałszywie dodatnie (sugerują uczulenie, gdy tak naprawdę go nie ma) lub fałszywie ujemne (sugerują brak uczulenia, gdy tak naprawdę jest). Wyniki testów alergicznych z krwi powinny być interpretowane w kontekście objawów klinicznych osoby badanej oraz innych badań diagnostycznych, takich jak testy skórne[2].

Pamiętajmy, że wyniki testów alergicznych z krwi nie są jedynym kryterium diagnostycznym w przypadku podejrzenia alergii. Ważna jest również dokładna historia choroby, w tym czas trwania objawów, ich nasilenie i reakcje na określone substancje, a także badania fizykalne, które pozwalają ocenić stan skóry, błon śluzowych i układu oddechowego.

Podsumowanie

Testy alergiczne z krwi są jednym ze sposobów diagnozowania alergii. Wyniki tych testów prezentowane są w postaci poziomu IgE specyficznego dla danego alergenu. Poziomy te mogą być wyrażone w różnych jednostkach miary i ich interpretacja wymaga uwzględnienia wartości referencyjnych, objawów klinicznych i innych badań diagnostycznych. Warto pamiętać, że doraźnie zastosować możemy lek przeciwalergiczny dostępny w aptekach bez recepty.

Wyniki testów alergicznych z krwi mają swoje ograniczenia i nie są jedynym kryterium diagnostycznym w przypadku podejrzenia alergii. Ostateczna diagnoza alergii powinna być oparta na całościowej ocenie objawów klinicznych, historii choroby i wyników różnych badań diagnostycznych, a także wnikliwej analizie lekarza.

  1. Ansotegui, Ignacio J., et al. "IgE allergy diagnostics and other relevant tests in allergy, a World Allergy Organization position paper." World Allergy Organization Journal 13.2 (2020): 100080.
  2. Mayorga, Cristobalina, et al. "Controversies in drug allergy: in vitro testing." Journal of Allergy and Clinical Immunology 143.1 (2019): 56-65.

Komentarze