Medycyna antropozoficzna - czym jest? Zasady i korzyści medycyny antropozoficznej

Medycyna antropozoficznaWywodząca się z greckich słów "antropoza" oznaczających "człowiek" i "sophia" oznaczających mądrość, medycyna antropozoficzna opiera się na antropozofii, systemie społecznym i filozoficznym stworzonym na początku XX wieku przez austriackiego naukowca i filozofa Rudolfa Steinera. Takie podejście oferuje humanistyczny światopogląd, który integruje materialny i duchowy wymiar istoty ludzkiej. Dowiedz się czym jest antropozoficzna medycyna i jakie są jej korzyści?

Czym jest medycyna antropozoficzna?

Medycyna antropozoficzna to holistyczne podejście medyczne z dużym elementem duchowości. Praktyczna i stosowana, antropozofia oferuje konkretne narzędzia mające zastosowanie do wszystkich rodzajów dziedzin, z których wszystkie są ściśle związane:

 • edukacja dzieci (szkoły Waldorf),
 • rolnictwo (biodynamika), architektura,
 • żywność,
 • nauki społeczne,
 • sztuka (eurythmy, art-terapia, muzykoterapia itp.),
 • medycyna (antropozoficzna i medycyna rozszerzona o antropozofię).

Chociaż nie odrzucają oni medycyny konwencjonalnej, lekarze antropozoficzni unikają w miarę możliwości potencjalnie toksycznych leków syntetycznych i stosują je w ostateczności. Oznacza to mniejszą zależność od antybiotyków i brak systematycznego szczepienia dzieci przeciwko chorobom zakaźnym.

Główne zasady antropozofii

Zgodnie z antropozofią, człowiek składa się z 4 elementów, czyli ciał, które są różne i nierozłączne:

 • ciało fizyczne,
 • ciało eteryczne (siły życiowe),
 • ciało astralne (uczucia i doznania),
 • ego lub ciało egotyczne.

To ostatnie odpowiada świadomemu umysłowi, sile porządkowania, prowadzenia i nadawania formy. Mówi się, że choroba ta wynika z braku równowagi pomiędzy tymi 4 składnikami istoty ludzkiej.

Antropozofowie pojmują ciało fizyczne według 3 systemów fizjologicznych, które są stale w dynamicznym związku ze sobą.

 • Układ nerwowo-czuciowy - jest głównym czynnikiem wrażliwych postrzegań i zdolności reprezentacyjnych. Układ nerwowo-czuciowy jest głównym czynnikiem wrażliwych postrzegań i zdolności reprezentacyjnych. Jest on podobny do myślenia.
 • Układ metaboliczny (żywieniowo-strawny-asymilacja-wydalanie) - jest fizjologicznym fundamentem życia i umożliwia działanie. To jest podobne do woli.
 • Układ krążeniowo-oddechowy (krew-serce-płuca) - łączy te dwa bieguny i utrzymuje je w równowadze. To jest podobne do uczuć.

Według Rudolfa Steinera, choroba występuje wtedy, gdy naturalny proces fizjologiczny zachodzi w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie. Celem terapii jest zatem "reedukacja" chorego, tak aby odzyskał równowagę, która pozwoli na ponowne przeprowadzenie naturalnych procesów we właściwym miejscu i czasie.

Środki antytropozoficzne

Typowe środki antropozoficzne są przygotowywane przy użyciu naturalnych substancji z minerałów, roślin lub organów zwierzęcych. Są one zaprojektowane tak, aby przywrócić harmonię w człowieku. Podstawowe preparaty, nalewki macierzyste lub szczepy, są zazwyczaj rozcieńczone i zdynamizowane w sposób homeopatycznych środków leczniczych. Jednak aptekarze antropozoficzni stosują wyłącznie rozcieńczenia dziesiętne (1 kropla nalewki macierzystej na każde 9 kropli rozpuszczalnika), natomiast większość preparatów homeopatycznych to rozcieńczenia centymalne (1 kropla nalewki macierzystej na każde 99 kropli rozpuszczalnika). Ponadto, podczas gdy preparaty homeopatyczne występują najczęściej w postaci granulek, które są topione pod językiem, środki antropozoficzne są zazwyczaj preparatami płynnymi, często podawanymi w formie iniekcji.

Leki oferowane przez lekarza antropozoficznego mają za zadanie oddziaływać na ciała eteryczne, astralne i egoistyczne, jak również na samo ciało fizyczne.

Korzyści płynące z medycyny antropozoficznej

Podejście antropozoficzne było przedmiotem badań naukowych, które wykazały jego skuteczność w niektórych obszarach.

Zmniejszenie objawów chorób przewlekłych w perspektywie długoterminowej
Ostatnio, w 5 badaniach prospektywnych, przeprowadzonych przez grupę badaczy szwajcarskich, dokonano oceny podejścia antropozoficznego (leki antropozoficzne, arteterapia, masaż, eurytmia) u dzieci i dorosłych cierpiących na różne choroby przewlekłe oddechowe, mięśniowo-szkieletowe, neurologiczne lub psychiczne. We wszystkich badaniach zaobserwowano znaczne zmniejszenie objawów - prowadzące do poprawy jakości życia. Ponadto poprawa ta utrzymywała się pod koniec badania, przez 6 miesięcy w przypadku dzieci i do 2 do 4 lat w przypadku dorosłych.

Pomoc w poprawie zdrowia i jakości życia osób chorych na raka
Kilka programów terapeutycznych oferowanych w szpitalach antropozoficznych ma na celu poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów chorych na raka. Dwa artykuły opublikowane w raporcie z 2006 roku na temat postępów 144 pacjentów z rakiem skóry leczonych w szwajcarskim szpitalu antropozoficznym. Zabiegi obejmowały oprócz konwencjonalnej opieki, kąpieli, masażu, eurytmii, arteterapii, diety mleczno-wegetariańskiej oraz stosowania Iscador®, który jest bez wątpienia najbardziej znanym środkiem zaradczym tego podejścia. Autorzy doszli do wniosku, że zabiegi te mogą prowadzić do poprawy, szczególnie na poziomie emocjonalnym, ale także fizycznym, poznawczo-duchowym i społecznym.

Zapobieganie alergiom
W opublikowanym w 1999 roku badaniu obserwacyjnym porównano 295 dzieci w wieku od 5 do 13 lat, które prowadziły "antropozoficzny" tryb życia z 380 innymi dziećmi. Antropozoficzny styl życia charakteryzował się m.in. frekwencją w szkołach Waldorf, niższym stosowaniem antybiotyków, niższym poziomem szczepień oraz wyższym spożyciem warzyw fermentacji mlekowej i żywności "lokalnej". Wyniki wskazują, że dzieci "antropozoficzne" miały mniej zaburzeń alergicznych niż te z grupy kontrolnej. Tego typu badania obserwacyjne nie pozwalają jednak stwierdzić, że zmniejszenie alergii jest bezpośrednio związane z antropozoficznym stylem życia.

Ponadto badania obserwacyjne wskazują, że niektóre leki, często ziołowe, mają korzystny wpływ na leczenie ostrych infekcji uszu i dróg oddechowych, zapalenia spojówek i niektórych objawów związanych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C, ale ich skuteczność kliniczna nie została naukowo wykazana.

Medycyna antropozoficzna w praktyce

Lekarze antropozoficzni

To przede wszystkim lekarze, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni i uprawnieni do wykonywania swojego zawodu zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszych nowoczesnych społeczeństwach. W swoim terapeutycznym podejściu, wykraczają poza ciało fizyczne. Postrzegają oni swoich pacjentów jako złożoną całość i uważają, że aby odpowiednio ich traktować, konieczne jest uwzględnienie ich wielu wymiarów:

 • emocji,
 • ducha,
 • charakteru,
 • historii,
 • cech fizycznych,
 • wykształcenia,
 • środowiska życia,
 • aspiracji itp.

Przebieg sesji medycyny antropozoficznej

Konsultacja w zakresie medycyny antropozoficznej jest na ogół dłuższa niż w przypadku medycyny konwencjonalnej, a zwłaszcza pierwszej wizyty. Lekarz gromadzi jak najwięcej informacji o pacjencie, aby móc narysować jak najdokładniejszy obraz całej osoby. Następnie postawi diagnozę, która pozwoli mu wypisać swoje recepty. Oprócz leków dla ciała fizycznego, może więc przepisać lub doradzić w sprawie sztuki lub warsztaty muzyczne, sesje masażu, zmiany stylu życia, niektóre rodzaje żywności lub praktyki leczniczej eurytmii. Podejście terapeutyczne przyjmuje formę globalnej interwencji w styl życia pacjenta, który jest powołany do kierowania własnym procesem leczenia.

Historia medycyny antropozoficznej

To właśnie w Szwajcarii medyczne aspekty antropozofii ukształtowały się w 1920 roku, kiedy to Steiner wygłosił serię 20 wykładów dla lekarzy i studentów medycyny. Później dołączyła do niego holenderska lekarka Ita Wegman przy opracowywaniu aplikacji. Następnie otwarto pierwszą klinikę antropozoficzną i wydano książkę o tym podejściu medycznym: Diagnoza i terapia według wiedzy o naukach duchowych, która ukazała się po śmierci Steinera w 1925 roku.

Medycyna antropozoficzna jest nadal we wczesnej fazie rozwoju. Rozkwitła ona przede wszystkim w Europie, gdzie jej praktyka jest uznawana w kilku krajach. Tam, gdzie jest to najlepiej ustalone, konsultacje i leczenie są objęte ubezpieczeniem społecznym lub regularnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Choć wciąż nieśmiało się pojawia, to jednak w Ameryce Północnej zaczął zdobywać sławę.

Komentarze