Nowe technologie, a edukacja i nauka

Nowe technologie w edukacjiNowe technologie. Świat, w którym żyjemy, ulega ciągłym przeobrażeniom, a kolejne nowe odkrycia naukowe i technologie pozwalają na wprowadzanie coraz bardziej nowoczesnych rozwiązań w wielu dziedzinach: medycynie, farmacji, informatyce, lotnictwie, biotechnologii, budownictwie.

To oczywiście tylko niektóre z dziedzin. Zmiany i nowoczesne technologie nie omijają także dziedziny jaką jest edukacja. Dziś trudno nam wyobrazić sobie życie bez telewizji, telefonów komórkowych, komputerów, tabletów czy oczywiście Internetu.

Umożliwiają nam one nie tylko szybki kontakt z bliskimi osobami, ale także… z całym światem - rozmowa ze znajomym z Stanów Zjednoczonych nie jest już dziś problemem, wystarczy chwila i już możemy nawiązać połączenie na Skypie, a tym samym nie tylko z nim porozmawiać, ale także go zobaczyć. Dzięki nowoczesnym technologiom rozprzestrzenianie informacji jest o wiele szybsze. Błyskawicznie dowiadujemy się o ważnych wydarzeniach, dziejących się w różnych miejscach na świecie. Dzięki nowoczesnym technologiom możemy wymieniać się spostrzeżeniami z innymi ludźmi, przesyłać dokumenty, zdjęcia, muzykę, a także czytać książki i prasę.

Cyfryzacja rzeczywistości

Cyfryzacja naszej rzeczywistości sprawia, że nauczycielom niełatwo jest dziś zdobyć uwagę ucznia i utrzymać ją na dłużej. W związku w tym tradycyjne metody dydaktyczne przestają już być tak efektywne i szkoły również muszą wprowadzać nowe technologie. Odpowiednio zastosowane mogą nieść za sobą szereg pozytywnych aspektów takich jak wzbudzanie w uczniu ciekawości świata, zwiększenie motywacji do nauki czy rozwijanie w dziecku odpowiedzialności za własną naukę.

Przykłady nowych technologii

Przykładem nowoczesnych technologii w edukacji mogą być projektory multimedialne, a także interaktywne tablice. Te ostatnie są sprzężone z komputerem i projektorem. Można na nich wyświetlać pliki komputerowe, materiały audiowizualne oraz strony internetowe. Tablice interaktywne stanowią atrakcyjną pomoc naukową, a poza tym umożliwiają aktywizowanie uczniów oraz poszerzanie ich wiedzy i umiejętności w szerokim zakresie.

Ponadto coraz powszechniejsze stają się także podręczniki w wersji elektronicznej, czyli tak zwane e-booki. Wiele szkół wprowadza również elektroniczne dzienniki. Dzięki temu dostęp do ocen swoich dzieci mają także rodzice, a co za tym komunikacja rodziców ze szkołą staje się łatwiejsza.

Nie inaczej jest w szkołach wyższych. Tutaj coraz większą popularnością cieszą się elektroniczne legitymacje studenckie i indeksy - te tradycyjne, papierowe, które po ukończeniu studiów stawały się pamiątką, są już dziś rzadkością. Na uczelniach obowiązują także internetowe rekrutacje i zapisy na zajęcia.

Swoją rolę w edukacji odgrywają także portale społecznościowe, na których powstają chociażby grupy kół naukowych, na których prowadzi się dyskusje i umieszcza potrzebne materiały. Niemałym powodzeniem cieszy się także platforma e-learning, będąca formą nauczania za pośrednictwem komputera i Internetu, czyli nauczania zdalnego. E-learning umożliwia na przykład ukończenie jakiegoś szkolenia czy kursu. Czasem e-learning może być formą uzupełniającą tradycyjny sposób nauczania. Do jego zalet należy między innymi przebieg nauki we własnym tempie, łatwa komunikacja między uczniami, urozmaicenie nauki czy dowolny czas korzystania.

Wady nowych technologii

Wadami z kolei są: odosobnienie ucznia oraz brak w razie potrzeby bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Jesteśmy dzisiaj społeczeństwem informacyjnym - temu nie da się zaprzeczyć. Oczywiście wszelkie nowości informatyczne mają wiele niekwestionowanych zalet, jednak warto zdawać sobie sprawę z ich ujemnych stron i uświadamiać to naszym dzieciom, które dorastają w czasach opanowanych przez nowoczesne technologie.

Wynalazki techniki stają się nieodłącznym elementem życia codziennego naszych pociech, gdyż spotykają się z nimi zarówno w szkole, jak i w domu… i po prostu uzależniają się od nich. Nierzadko zatracają się w wirtualnym świecie, a tym samym zapominają, jak ważny jest kontakt z drugim człowiek twarzą w twarz. Kontakt ze znajomymi za pośrednictwem portali społecznościowych nigdy nie zastąpi rozmowy w cztery oczy, gry w piłkę z kolegami czy wspólnej przejażdżki rowerowej. Nie można zapominać, że nowoczesne technologie pogłębiają także przepaść pomiędzy pokoleniami.

Dla starszych pokoleń stanowią one nierzadko niemałe wyzwanie, gdyż przedstawiciele tej grupy często mają problemy z nauką korzystania z nich. Oczywiście wielu starszych ludzi dzięki pomocy swoich bliskich lub dzięki uczestnictwu w różnego rodzaju kursach coraz lepiej radzi sobie z coraz to nowymi cudami techniki, jednakże niektórzy wciąż mają trudności z zaadaptowaniem się do tego typu zmian.