Odma płuc: samoistna, pourazowa - skutki, powikłania

Odma płucOdma opłucnowa jest chorobą jamy opłucnej. W 1 do 2% przypadków jest określana jako "dusząca", uniemożliwiając osobie oddychanie: konieczne jest wtedy pilne wezwanie służb ratowniczych. Z tego powodu ważne jest, aby rozpoznać znaki ostrzegawcze, aby móc szybko działać. Dowiedz się, czym jest odma płuc, jakie są jej powikłania oraz jak ją leczyć?

Odma opłucnowa - co to jest?

Aby zdefiniować tą chorobę, musimy zacząć od odrobiny anatomii. Płuco jest owinięte opłucną - składa się ona z dwóch błon, zwanych "blaszką ciemieniową" i "blaszką trzewną". Jama utworzona pomiędzy tymi dwiema warstwami nazywana jest "jamą opłucnej". Odma opłucnowa powstaje, gdy powietrze dostaje się pomiędzy te warstwy, oddzielając płuco od przepony oraz jamy klatki piersiowej i powodując jego obkurczenie.

Istnieją różne rodzaje odmy opłucnowej

Klasyfikowane są w zależności od stopnia oderwania płuca.

 • Płuco może zostać oderwane tylko w jego wierzchołku (zwanym koniuszkiem): jest to tzw. koniuszkowa;
 • Może być lekko oderwany na całej powierzchni, bez całkowitego cofnięcia;
 • Gdy jest ona całkowicie oderwana na całej swojej powierzchni i całkowicie wciągnięta, mamy do czynienia z całkowitą odmą opłucnową.

Ponadto można o niej mówić, że jest "jednostronna", gdy dotyczy tylko jednego płuca, a "obustronna", gdy dotyczy obu płuc: jest to wówczas stan nagły zagrażający życiu.

Choroba ta jest również określana w zależności od jej przyczyny:

 • odma pourazowa, jeśli jest następstwem wstrząsu;
 • odma samoistna w innych przypadkach.

2. Objawy odmy opłucnowej

Objawy różnią się w zależności od rozległości. Jeśli jest mała, osoba dotknięta chorobą nie wykazuje prawie żadnych objawów. Gdy jest ona bardziej rozległa, objawem może być ból w klatce piersiowej, czasami rozprzestrzeniający się na ramię lub brzuch. Pacjenci opisują to jako bardzo ostre, jakby byli kłuci. Mogą również odczuwać:

 • niepokój,
 • duszność,
 • przyspieszone bicie serca,
 • suchy drażniący kaszel, który potęguje ból w klatce piersiowej.

Najcięższe przypadki mogą powodować sinicę, czyli przybranie przez tkanki niebieskoszarego odcienia z powodu braku utlenowania. W przypadku obustronnej duszącej odmy opłucnowej objawami są:

 • bardzo szybki oddech, nawet w spoczynku,
 • sinica palców i warg,
 • złe samopoczucie,
 • zmiana częstości akcji serca (przyspieszenie lub zmniejszenie),
 • niskie ciśnienie krwi.

W przypadku gwałtownego bólu w klatce piersiowej należy bezwzględnie bardzo szybko skonsultować się z lekarzem, a nawet udać się na pogotowie, ponieważ objawy odmy opłucnowej i zawału serca są czasami trudne do odróżnienia, a obie choroby stanowią stan nagły.

3. Jak dochodzi do powstania pourazowej odmy opłucnowej?

Odma pourazowa, jak sama nazwa wskazuje, powstaje w wyniku urazu. Przyczynami tej traumy mogą być:

 • penetracja igły do klatki piersiowej, na przykład podczas wprowadzania cewnika u podstawy szyi;
 • skutki resuscytacji;
 • złamane żebra;
 • wstrząs w klatce piersiowej w wyniku wypadku, upadku itp;
 • uszkodzenie płuc w wyniku eksplozji;
 • rana na klatce piersiowej zadana nożem lub bronią palną.

4. Przyczyny samoistnej odmy opłucnowej

Istnieją dwa rodzaje samoistnej odmy opłucnowej.

Pierwotna samoistna odma opłucnowa
Jej pochodzenie jest obecnie wątpliwe. Odma ta nie jest konsekwencją choroby płuc (jak w przypadku wtórnej) i tym ważniejsza jest jej częstość występowania. Powstaje, gdy jeden lub więcej pęcherzyków powietrza (o średnicy od 1 do 2 centymetrów) dostanie się do jamy opłucnej. Na ten rodzaj najbardziej narażone są osoby wysokie, szczupłe i palacze. Ryzyko nawrotu po pierwszym przypadku wynosi około 50%.

Wtórna samoistna odma opłucnowa
Występuje rzadziej niż pierwotna. Jest konsekwencją patologii płucnej, w szczególności przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Może być również spowodowana rozedmą płuc, rakiem płuc, mukowiscydozą, gruźlicą, zapaleniem płuc, a nawet endometriozą, która powoduje zmiany w opłucnej. Ten rodzaj jest poważniejszy niż inne, ponieważ pacjent ma już chorobę płuc, która wpłynęła na jego zdolność do oddychania. Rokowanie może być więc w najcięższych postaciach zagrażające życiu.

Kiedy należy skonsultować się ze specjalistą?

Nie należy lekceważyć objawów tej choroby, nawet jeśli są one nieznaczne. Rzeczywiście, wskazane jest szybkie leczenie tej choroby, w celu ograniczenia ryzyka nawrotów, które z czasem mogą być coraz poważniejsze. Ponadto, objawy tego zaburzenia są podobne do objawów innych schorzeń, takich jak:

 • zatorowość płucna,
 • zawał serca,
 • pęknięcie tętniaka aorty,
 • zapalenie osierdzia,
 • zapalenie opłucnej,
 • rozwarstwienie aorty,
 • różnego rodzaju infekcje płuc.

Wizyta u lekarza pozwala na przeprowadzenie badań w celu dokładnego określenia przyczyny bólu i postawienia diagnozy, która w razie potrzeby pozwoli na wdrożenie leczenia lub kontynuację leczenia.

Badanie i diagnostyka odmy opłucnowej

Lekarz bada pacjenta, który skarży się na powyższe objawy. Może on podejrzewać tytułową chorobę, jeśli stwierdzi, że klatka piersiowa zwiększyła swoją objętość po jednej stronie i jeśli ma trudności ze słyszeniem odgłosów oddychania pacjenta po stronie, po której klatka piersiowa zwiększyła swoją objętość. Następnie zleci on wykonanie różnych testów medycznych w celu potwierdzenia lub obalenia diagnozy.

Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykaże zapadnięcie się płuca i przemieszczenie śródpiersia (przestrzeń w centrum klatki piersiowej). Niekiedy obserwuje się również wysięk płynu opłucnowego. Radiolog prosi pacjenta o wykonanie wydechu, czyli opróżnienie płuc, w celu wykonania wyraźniejszych zdjęć odmy opłucnowej, zwłaszcza gdy w momencie badania ta choroba nie jest zbyt rozległa. Jeśli lekarz zauważy zmieniony rytm serca, może również poprosić o wykonanie elektrokardiogramu w celu ustalenia, czy pacjent odczuwa ból serca.

7. Powikłania odmy opłucnowej

Głównym powikłaniem odmy opłucnowej u osoby bez towarzyszącej choroby płuc jest jej nawrót. W przypadku osób z innymi chorobami płuc, powikłania mogą być następujące:

 • wystąpienie dławicowej odmiany, kiedy powietrze z jamy opłucnowej dostaje się do środka, ale nie jest w stanie go opuścić, co prowadzi do niewydolności krążeniowo-oddechowej;
 • krew może być również obecna w jamie opłucnej, co powoduje, częstszą w przypadkach pochodzenia urazowego, hipowolemię, czyli zmniejszenie objętości krwi krążącej w organizmie, co prowadzi do dysfunkcji niektórych narządów. Pomiędzy warstwami opłucnej może pojawić się ropa, szczególnie po urazie lub uszkodzeniu płuc. Powoduje to wysoką gorączkę.

8. Leczenie odmy opłucnowej

Sposoby leczenia tej choroby zależą zarówno od jej rozległości, jak i rodzaju. Cel pozostaje jednak ten sam, niezależnie od rodzaju: usunięcie powietrza z jamy opłucnej i ograniczenie ryzyka nawrotu choroby. Poniżej przedstawiamy różne sposoby leczenia.

Pierwotna samoistna odma opłucnowa
Ryzyko powikłań (nawrotu) w ciągu 2 lat jest wysokie (około 30%). Leczenie obejmuje odpoczynek, odsysanie (usuwanie powietrza za pomocą igły) lub drenaż opłucnej. Chirurgiczna sympatektomia (lekarz powoduje podrażnienie opłucnej, aby jej warstwy mogły się razem zagoić) może być rozważona, jeśli poprzednie metody leczenia zawiodły lub jeśli wystąpił drugi epizod pierwotnej samoistnej odmiany.

Wtórna samoistna odma opłucnowa
Jest leczona w zależności od choroby, która ją spowodowała. Sympatektomia może być rozważona, jeśli istnieje ryzyko poważnego nawrotu choroby. Jeśli nie jest to konieczne, wykonuje się drenaż.

Pourazowa odma opłucnowa
Jest leczona zgodnie z pierwotnym urazem. Drenaż lub torakocenteza (nakłucie ściany klatki piersiowej dużą igłą w celu usunięcia płynu znajdującego się pomiędzy dwiema opłucnymi) są najczęstszymi metodami leczenia tego typu choroby.

Jak można zapobiegać odmie opłucnowej?

Biorąc pod uwagę różne przyczyny tej choroby, zaleca się unikanie urazów klatki piersiowej i jak najszybsze leczenie pneumopatii, zanim spowoduje ona tą chorobę. Przyczyny powstawania pierwotnej samoistnej odmiany nie są znane, dlatego trudno jest wymienić środki zapobiegawcze, które mogą jej przeciwdziałać. Jednak większość osób z tym rodzajem to palacze, więc wydaje się, że palenie odgrywa tutaj kluczową rolę. Dodatkowo nurkowanie (zwłaszcza gdy nurek nie przestrzega prawidłowo przystanków dekompresyjnych), jak również znaczne zmiany ciśnienia atmosferycznego (podczas burzy lub huraganu) wydają się sprzyjać wystąpieniu tytułowej choroby u osób z morfologią ryzyka.

Komentarze